My invoice

De facturen worden opnieuw verstuurd per email. Het kan nog even duren vooraleer alle facturen zullen verzonden zijn. De facturen zijn nog steeds consulteerbaar via de website. My Invoice laat u toe op een makkelijke wijze facturen aan te vragen voor inkopen die u gedaan hebt tot de 15e dag van de maand die volgt op de aankoop.